Hyundai Porter 150 Đông Lạnh

Liên hệ

Xe Tải Hyundai Porter 150 đông lạnh được lắp ráp tại Hyundai Thành Công. Hệ thống thùng đông lạnh của xe tải Hyundai Porter 150 đông lạnh được đóng theo công nghệ Hyundai Motor Hàn Quốc, đảm bảo độ lạnh -18 độ.