Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn

Liên hệ

Các Model Xe Tải Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn: 

Xe Tải Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn công suất 380 mã lực, Xe Tải Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn công suất 340 mã lực, Xe Tải Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn công suất 320 mã lực, Giá Xe Tải Hyundai HD320 4 Chân 19 Tấn liên hệ: 0913 511 628